Дослідження термодинамічних властивостей твердого метану при високому тиску є актуальним завданням. Інтерес до властивостей метану істотно зростає в зв’язку з пошуком енергоємних молекулярних систем на основі нових вуглецевих матеріалів, придатних для зберігання і легкого вилучення з них молекулярного водню як палива. Запропоновано теоретично обгрунтоване рівняння стану метану, побудоване в рамках теорії збурень, де в якості опорної виступає система сферичних молекул, а октуполь-октупольна взаємодія є збуренням. Розраховано термодинамічні функції твердого метану на лінії плавлення в інтервалі температур 90-300 K. Наведено оцінки вкладу октуполь-октупольної взаємодії в різні термодинамічні властивості твердого метану. Показано, що на лінії плавлення внесок октуполь-октупольного взаємодії менше, ніж на лінії сублімації.