Вихрові охолоджувачі багато років створюються для різних галузей. Незважаючи на ряд їх переваг, властивих цьому способу перетворення енергії, існує мало прикладів ефективного його застосування в кріогенних системах. Розглянуто проблеми використання вихрових охолоджувачів в кріогеніці. Наведені приклади застосування безмашинних джерел холоду в технологіях отримання рідкісних газів. Наприклад, в процесі очищення Ne-Не-концентрату від азоту зниження температури фазової рівноваги суміші дозволяє вдвічі зменшити вміст побічного компонента (N2) на виході з фазового сепаратора. При цьому зазначений позитивний ефект досягається за рахунок використання існуючого перепаду тисків і не вимагає додаткових витрат. Перспективними сферами застосування вихрових охолоджувачів є маловитратні зріджувачі гелію і відцентрові сепаратори газових сумішей, здатні працювати в умовах качки і невагомості.