В даний час нейтронна речовина і нейтронні зірки як об’єкти дослідження міцно увійшли в фізику і астрофізику. Логічне вже розглядати їх хімічні властивості, виходячи з принципів загальної хімії. Показано, як утворюється нейтронна речовина, причому крім гравітаційної нейтронізаціі розглядаються інші механізми, такі як конденсація ультрахолодних нейтронів (УХН) і нейтронізаціі за рахунок критичного збільшення порядкового номера елементів в Періодичній системі (ПС). Таким чином ставиться питання про можливе «кінці» ПС. Якщо виходити з початкового уявлення Д.І. Менделєєва та його ПС, то нейтронна речовина неминуче повинна розташовуватися в групі рідкісних газів і в самому «початку» Системи. Також розглядається можливість хімічної взаємодії УХН з речовинами з непарним числом електронів. Обговорюється запланований експеримент по вивченню хімічних властивостей УХН. Пропонується розширення ПС за межі класичних хімічних речовин і охоплення нею набагато ширшого кола матерії Всесвіту, ґрунтуючись на забутих ідеях Д.І. Менделєєва. У підсумку, нейтроном і його ізотопами (дінейтроном, тетранейтроном і ін.) буде починатися, а нейтронним зоряним речовиною – закінчуватися ПС.