У високотехнологічних виробництвах широко використовується гелій. З огляду на обмеженість ресурсів для отримання гелію в Україні, раціональним представляється виділяти його з природного газу на газорозподільних станціях магістральних газопроводів або газових родовищах, що містять його більше 0,05% об. Пропонована кріогенна технологія отримання гелієвого концентрату не вимагає зовнішніх джерел холоду, охолодження відбувається за рахунок дроселювання і рекуперації холоду зворотного потоку зрідженого природного газу. Отримуваний гелій-сирець містить 60–70 % Не, при цьому втрати його складають 1–3 % при розчиненні в зрідженому природному газі. Оптимальним діапазоном тиску для добування гелію у відпарній колоні є 2–2,4 МПа. Гелієвий концентрат може бути транспортований у балонах або в реципієнтах автомобільними спецагрегатами. Розрахунки схеми проводилися з використанням програмної системи технологічного моделювання «ГазКондНафта». Достовірність розрахунків фазових рівноваг підтверджена порівнянням з експериментальними даними по розчинності гелію в метані.