Двигун Стірлінга був винайдений 200 років тому. Його автор випередив свій час. Тільки в 50-их роках минулого століття були створені компанією «Філіпс» задовільно працючи його зразки. Одночасно з цим була розроблена і експериментально досліджена кріогенна газова машина (КГМ), що працює по зворотному циклу Стірлінга. Наведено основні показники КГМ з переривчастим і гармонійним характером руху поршнів. Показано, що в дійсній машині Стірлінга з втратами від внутрішньої і зовнішньої незворотності може досягатися оптимальна температура охолодження, при якій ступінь термодинамічної досконалості стає максимальною. Розглядаються результати систематизації різних КГМ, в тому числі і Стірлінга, які працюють з нестаціонарними потоками робочого тіла. Визначено місце сімейства кріогенних машин Стірлінга у виконаній систематики, що використовує лише загальні термодинамічні ознаки.