Складені рівняння, які описують дослідні дані про фазову рівновагу рідина-пара в бінарних сумішах гелію з азотом, киснем і аргоном. Рівняння відображують залежність тиску рідини або пари від температури і складу. При їх складанні автоматично вибиралися найбільш значущі коефіцієнтів рівняння. Середні квадратичні відхилення дослідних значень тиску від розрахованих складають від 3,5 до 4,5%. Рівняння дозволяють визначати склад або температуру фаз при відомих значеннях інших параметрів фазової рівноваги.