Створення кріорефріжераторів Гиффорда-Мак-Магона (GM) для охолодження при температурах нижче 4,2 К є черговим якісним стрибком у розвитку техніки отримання гелієвих температур. Наводиться порівняльний аналіз різних видів насадок регенераторів, що дозволяють отримувати температури нижче 4,2 К. Обґрунтовано переваги насадок з ценосфер, заповнених гелієм. З використанням хвильового підходу до моделювання роботи регенератора проведено аналіз роботи двоступеневого кріорефріжератора GM, що має холодопродуктивність 0,2 Вт на температурному рівні 4,2 К. Розрахункове значення довжини регенератора теплообмінника з насадкою з ценосфер для такого кріорефріжератора дорівнювала 320 мм, тобто істотно більше, ніж довжина регенератора з насадкою з інтерметалевих з’єднань рідкоземельних елементів. Отримане значення довжини не виходить за рамки технічно можливих розмірів регенераторів для кріорефріжераторів GM. Переваги насадки з ценосфер можуть компенсувати збільшення розмірів кріорефріжераторів.