Для використання ефективної технології «Carbon Capture and Storage» розглядається питання включення кріогенних повітрянорозділювальних установок, які виробляють кисень, до складу великих теплоелектростанцій. У нових проектах передбачають використання технології «Oxyfuel Combustion Capture» для вироблення чистої енергії з подальшою підготовкою діоксиду вуглецю до депонування або до виробництва продуктів на його основі. В результаті виробництво енергії обов’язково супроводжується отриманням і використанням продуктів розділення повітря. Кисень застосовується як для підтримки процесу горіння палива, так і акумулювання енергії у вигляді кріогенної рідини при реалізації технології «Cryogenic Energy Storage». Це дозволяє вирішувати комплекс завдань, пов’язаних із забезпеченням пікового споживання енергії в денний час з одночасним зниженням питомих енерговитрат на виробництво кисню, підвищенням ефективності роботи паротурбінної установки. Кріогенні технології також використовуються в установках для ефективного вилучення СО2 з димових газів. У роботі розглядаються основні схемні і технологічні рішення, що застосовуються при розробці та реалізації таких проектів.