Бінарні суміші знаходять застосування в якості робочих тіл в системах холодильної та кріогенної техніки. Дано загальну характеристику основних типів фазових рівноваг в сумішах, які можуть використовуватися в ефективних холодильних машинах і кріогенних установках. Викладається розроблений метод і надійний алгоритм розрахунку фазових рівноваг в бінарних сумішах рідина-пар, рідина-рідина і рідина-рідина-пар при різних концентраціях, в тому числі і відповідних бінарним гомогенним або гетерогенним азеотропам. Методика не пред’являє ніяких спеціальних вимог до виду рівнянь стану. Необхідно тільки, щоб рівняння стану, яке використовується було єдиним, тобто описувало рідину та пар і задовольняло точністю опису термічних і калорічних властивостей сумішей.