Пропонується в трьохкаскадних холодильних установках перед кожним компресором гранично регенеративно перегрівати пару до температур проміжного охолодження і конденсації, а потім ізотермічно стискувати її до відповідних тисків. Це зменшить ефективну потужність установки та масогабаритні показники теплообмінних апаратів, збільшить холодильний коефіцієнт установки та покращить умови роботи компресорів. На прикладі трьохкаскадної холодильної установки рекондесації пари метана, який перевозиться метановозом вантажомісткістью 150000 м3, показано, що при її модернізації пропонуємим способом ефективна потужність установки зменшується більш ніж в два рази. Цьому відповідає економія електроенергії більш ніж  107 тисяч кВтгод на добу.