Ізотопи неону є дуже цінними газами, використовуваними в високих технологіях. Виробництво їх потребує суттєвого вдосконалення. Вивчено залежність ступеня вилучення ізотопів у вигляді цільових продуктів від складу фракцій, одержуваних в ректифікаційної колоні. Експериментальним шляхом визначено висота контактного простору, еквівалентна одній теоретичній тарілці. Представлені схемні рішення, що забезпечують багатостадійний поділ неону на ізотопи 20Ne і 22Ne в одиночній колоні. Наведені приклади технологічної послідовності вилучення продуктів з ізотопною концентрацією 99,99%. Розраховано час, необхідний для отримання заданої кількості ізотопних компонентів при різних флегмових числах і навантаженнях колони від 20 до 80%.