Проведено термодинамічний аналіз повітрянорозділювальних установок (ПРУ) для отримання газоподібного кисню під тиском. Виконано порівняння показників ПРУ, які працюють за схемою із стисненням продуктового кисню в компресорі і зі стисненням в насосі рідкого кисню з наступним нагріванням до температури навколишнього середовища. В результаті проведеного аналізу виведений безрозмірний критерій, фізичний зміст якого полягає в тому, що він характеризує відношення роботи, що витрачається в кисневому компресорі, до додаткової роботи, яку необхідно затратити для компенсації термодинамічних втрат, пов’язаних з роботою насоса рідкого кисню. Розглянуто приклад використання отриманих співвідношень для аналізу ПРУ, що працює по циклу середнього тиску і призначеної для отримання газоподібного кисню під тиском 16 МПа. З термодинамічного аналізу такої установки слід, що витрата енергії на стиснення кисню в схемі з насосом може приблизно бути в 1,5 рази менше витрати енергії при використанні кисневого компресора. Аналіз ПРУ низького тиску показав, що при тиску продуктового кисню нижче 7–8 МПа схеми з насосом рідкого кисню більш ефективні, ніж традиційні схеми із стисненням продуктового кисню в компресорі. При тиску продуктового кисню вище 7–8 МПа енергетично вигідніше стає схема з кисневим компресором.