Ефективні водневі зріджувачі високої продуктивності створюються на основі машин динамічного принципу дії — турбокомпресорів і турбодетандерів. Однак через низьку молекулярну масу водню застосування турбодетандерів в водневих зріджувачах малої продуктивності вельми проблематично. Для вирішення цієї проблеми запропоновано схему водневого зріджувача, в якій його охолодження здійснюється за допомогою каскадного кріогенного циклу. У першому ступені циклу використовується азот, а в другому — неон. Особливість запропонованої схеми полягає в тому, що вироблена в азотному детандері робота використовується для стиснення неону. Розрахункове значення питомої роботи зрідження водню в запропонованому циклі становить 8,5 кВтг/кг без урахування теплоти орто-параконверсії водню.