Розглянуто сучасну технологію одержання сирої неоногеліевої суміші на повітророздільних установках (ПРУ), призначених для отримання азоту і/або кисню. По-казано, що основний внесок в енергетичну вартість продукційного неону вносить перший етап сучасної технології вилучення неону з повітря, який здійснюється на великих ПРУ. У потоковому симуляторі СОСО/ChemSep проведено моделювання роботи ПРУ з подаванням детандерного потоку повітря в колону ректифікації низького тиску. Це дозволило визначити ряд параметрів, необхідних для оцінки додаткових енергетичних витрат, пов’язаних з відбором сирої неоногеліевої суміші. Показано, що оптимальна концентрація газів, із відібраної з конденсатора-випарника фракції, при якій додаткова витрата енергії в ПРУ має мінімум, дорівнює 3,5-4%. Цей мінімум додаткових витрат енергії становить 137 кВтг в розрахунку на 1 нм3 продукційного неону. При концентрації газів із відібраної фракції, яка дорівнює 10%, додаткова витрата енергії у ПРУ становить 200 кВтг на 1 нм3 продукційного неону.