Автори: В.І. Недоступ

Запропоновано феноменологічну модель походження ідеальних кривих — характеристичних ліній на поверхні стану, на яких будь-яка термодинамічна властивість або її похідна збігаються із властивістю ідеального газу. В основу моделі покладено уявлення про термічні і калоричні властивості, що містять дві складові — внутрiш ню і термічну, як це прийнято для тиску. Такий підхід дозволяє не тільки пояснити походження ідеальних кривих, а й отримати рівняння, що зв’язують температури на кривих з внутрішніми і термічними частинами термодинамічної властивості.