Використовуючи потенційну енергію газів ДВЗ, які випускають відпрацьовані гази в оточуюче середовище, можна підвищити їх ККД і потужність. Для перетворення потенційної енергії газів, які відпрацювали в ДВЗ, в механічну пропонується використовувати утилізаційну газову турбіну. Розглядаються два варіанти розширення газів в турбіні: до атмосферного тиску і до більш низького, який створюють вакуумним насосом в ресивері-охолоджувачі газів, що відпрацювали в турбіні. Для видалення газів, які розширилися в турбіні до тиску нижче атмосферного, їх охолоджують в ресивері-охолоджувачі і стискують вакуумним насосом. Приєднавши за допомогою системи передач вал газової турбіни до колінчастого валу двигуна, можна підвищити ККД і потужність останнього. Так, термічний ККД вдосконаленої установки, ДВЗ якої з характеристиками ε=15, λ=1,4, ρ=1,2 працює при початкових параметрах повітря t1=30°С і p1=0,101325 МПа при тиску в ресивері-охолоджувачі 0,07 МПа, досягає 82,1%. При цьому підвищення роботи складає 27,9% в порівнянні з роботою ДВЗ до вдосконалення.