Автори: О.В. Бандура

Впровадження ексергії, як додаткового показника до монетарної одиниці виміру витрат праці та капіталу, відкриває нові можливості для економіки. Як наслідок, виникає можливість кількісного визначення ключових економічних категорій, зокрема, ступеню недосконалості ринків. На цій основі формується нова модель макроекономічної динаміки (економічного циклу), — модель кумулятивної недосконалості ринків (СМІ-модель), — яка є справедливою за будь-якої комбінації ринкових умов. В рамках моделі пропонується формула, яка пояснює рушійну силу цієї динаміки і яка включає в себе зміни трьох ключових макроекономічних показників: темпів зростання, інфляції та зайнятості. З’являється можливість визначення поворотних точок макроекономічної динаміки з періодом їх випередження на 6-18 місяців до того, як статистика це підтвердить. Це дозволяє підвищити ефективність регуляторної політики. Оскільки макрорівновага в рамках СМІ-моделі є простою сумою мікрорівноваг на всіх ринках, то виникає можливість оцінити ступінь впливу результатів регулювання окремих ринків на ефективність всієї економіки. Всі висновки підтверджено емпіричним тестування моделі на прикладі економіки США з 1970 до 2018 року.