Ендогаз, який одержують при каталітичному розкладанні вуглеводневих газів, наприклад, природного газу, широко використовується для створення контрольо-ваних атмосфер у різних хіміко-термічних операціях. Такі захисні атмосфери створюються за допомогою спеціальних генераторів ендогазу, які забезпечують в них високий вміст СО і Н2 і низьке – СО2 і Н2О. Ендотермічна атмосфера захищає сталь від окислення, але вибухонебезпечна і не може застосовуватися при низьких температурах через небезпеку навуглеродити сталь. Показано, як склад ендогазу регулюється по температурі точки роси. Відзначається, що при контролі змісту вільного кисню за допомогою лямбда-зонду можна уникнути вибуху в реторті генератора ендогазу. У зазначених більш сучасних генераторах ендогазу виключається також і сажевиділення. Для запобігання цьому до складу генератора включається теплообмінник, розміщений безпосередньо на самій реторті, з пластиною, яка відображає. З урахуванням ряду вимог, пов’язаних із забезпеченням високої ефективності і безпеки генератора, була проведена оптимізація реалізованих технологічних процесів.