Серед безлічі комбінаційних правил для визначення потенційних параметрів енергії міжмолекулярної взаємодії сумішей високою надійністю відрізняються лише ті, які задовольняють двом умовам: 1) залежність від складу суміші є строго обґрунтованою; 2) потенційні параметри пов’язані з координатами характерної точки на поверхні стану, що дозволяє здійснювати контроль за отриманими результатами. У даній роботі запропоновано метод розрахунку потенційних параметрів, які для конкретного потенціалу однозначно пов’язані з координатами точки Бойля: температурою Бойля — ТБ и об’ємом Бойля — ТБ(dB/dT)Б. Отримана при цьому залежність від складу строго випливає з залежності від складу другого віриального коефіцієнта суміші. Методика дозволяє визначати потенційні параметри суміші довільного складу тільки на підставі даних для чистих компонентів.