Досліджено питання підвищення потужності та термічного ККД ДВЗ шляхом охолодження повітря, яке подається в циліндри двигуна. Повітря охолоджується за допомогою утилізаційної холодильної установки, яка використовує теплоту газів, що відпрацювали в ДВЗ. Розглянутий сумісний вплив температури охолодженого повітря і степені його стиску ε на роботу циклу і термічний ККД. Так, робота модифікованого циклу, який має характеристики ε=16, λ=1,4, ρ=1,2, при охолодженні повітря від 30°С до мінус 30°С збільшується на 29,6 %, але термічний ККД зменшується на 2,8% в порівнянні з характеристиками первинного циклу. Включення у склад установки утилізаційної газової турбіни, яка використовує енергію відпрацювавших газів ДВЗ, забезпечує зростання як роботи, так і термічного ККД. Зокрема, при вказаних вище умовах робота циклу збільшується на 56,3%, а термічний ККД на 17,2%.