Автори: В.Н. Галкін

Складені рівняння, що описують дослідні дані про фазову рівновагу рідина-пара в бінарній суміші гелій-неон. Рівняння відображують залежність тиску рідини або пари від температури і складу. При їх складанні програма вибирала найбільш значущі коефіцієнтів рівняння. Середні квадратичні відхилення дослідних значень тиску від розрахованих складають 4,9%. Рівняння дозволяють визначати склад або температуру фаз при відомих значеннях інших параметрів фазової рівноваги.