Абсорбційні водоаміачні холодильні машини (АВХМ) дозволяють при одноступеневому виконанні, на відміну від абсорбційних бромістолітієвих холодильних машин, виробляти холод на температурному рівні до 243 К. Незважаючи на це, їх застосування стримується відносно низькою ефективністю. Пропонується для підвищення ексергетичного ККД АВХМ ηe вводити в їх схему парокомпресорну холодильну машину (ПХМ) з невисокою холодопродуктивністю. ПХМ доцільно з цією метою використовувати для переохолодження рідкого аміаку як холодоагенту АВХМ. Дослідження комплексу АВХМ+ПХМ показали, що переохолодження рідкого аміаку перед його дроселюванням сприяє підвищенню не тільки ηe, але і холодопродуктивності. Наприклад, в комплексі, що включає АВХМ з холодопродуктивністю 500 кВт на рівні 258 К і відносно невелику ПХМ, ексергетичний ККД і загальна холодопродуктивність при попередньому охолодженні до 261 К зростає на 11,8% і 18,7%, відповідно. Отримані результати дозволяють підвищити інтерес до подібних комплексів.