Статті, що надходять для опублікування в журналі «Технічні гази», в обов’язковому порядку проходять рецензування.

Журнал не бере на себе обов’язок пояснювати авторам причини відхилення статей за висновками рецензентів. З журналом співпрацюють висококваліфіковані рецензенти з провідних наукових центрів, укладення яких є визначальними для долі статті.

У рецензії має бути присутня оцінка як наукової, так і практичної значущості результатів досліджень. При направленні статті на рецензію відповідальний секретар звертає увагу рецензента на необхідність висвітлення у відгуку на статтю наступних основних вимог редакційної колегії журналу «Технічні гази»:

 1. Чи відображає матеріал статті актуальні напрямки науково-технічного прогресу, новітні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки?
 2. Який науково-технічний рівень статті, чи може вона зацікавити вітчизняних і зарубіжних читачів?
 3. Чи не суперечить структура статті внутрішньою логікою викладу матеріалу?
 4. Чи відображає анотація суть статті?
 5. Використана чи при підготовці статті новітня література (вітчизняна та зарубіжна)?
 6. Чи містить стаття опис методів дослідження, якщо вона присвячена експериментальним розробкам?
 7. Чи виконані належним чином схеми, малюнки, графіки, чи не переобтяжена стаття ілюстративним матеріалом?

Процедура рецензування включає наступні етапи:

1. Експертиза статті протягом не більше 3-х днів відповідальним секретарем журналу на її відповідність основним вимогам, яким і керується редакційна колегія журналу.

2. Зовнішнє рецензування фахівцем відповідного профілю, які мають вчений ступінь не менше доктора наук і які не перебувають в наукових, фінансових або будь-яких інших взаєминах з авторами статті. Вибір зовнішнього рецензента для кожної статті проводиться редакційною колегією журналу за поданням відповідального секретаря. Рецензування статей виконується на добровільній і безоплатній основі. Процедура рецензування конфіденційна. Рецензенти повідомляються про те, що спрямовані їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягає розголошенню. Порушення конфіденційності можливо тільки в разі заяви про недостовірність або фальсифікації матеріалів статті.

3. Оцінка редакційної колегії і рекомендація до публікації виробляються 1 раз в 3 місяці не пізніше, ніж за 1,5 місяці до випуску тиражу видання. Редакційна колегія затверджує перелік статей, які підлягають публікації в поточному номері журналу.

Терміни рецензування між датами надходження рукопису до редакції і винесення рішення редколегії в кожному окремому випадку визначаються редакцією з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті. Максимальний термін рецензування становить 1 місяць.

Порядок інформування авторів про результати рецензування:

  • Після отримання позитивної рецензії стаття ставиться в чергу на публікацію відповідно до рівня пріоритету, який визначається індивідуально для кожної статті. Копія рецензії надається автору за його запитом.
  • При отриманні негативної рецензії редакція направляє автору копію рецензії з пропозицією доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензента або аргументовано (частково або повністю) спростувати їх.
  • У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.
  • Статті, допрацьовані або перероблені автором, повторно направляються на рецензування.

Не допускаються до публікації:

  • статті, не оформлені відповідно до вимог, автори яких відмовляються від їх технічного доопрацювання;
  • статті, автори яких не виконують конструктивні зауваження рецензента або аргументовано не спростовують їх.