17-ий рік виданню журналу “Технічні гази”!

Все про низькотемпературні технічні гази і продуктах поділу повітря — в одному журналі!

Засновник і видавець — ТОВ “Інститут низькотемпературних енерготехнологій”

СПІВЗАСНОВНИК:

 • Одеська національна академія харчових технологій;
 • Східноєвропейська асоціація виробників технічних газів “СІГМА”

ДАНІ ПРО ЖУРНАЛ:

 • Започаткування журналу — 2001р.
 • Журнал пройшов перереєстрацію в державній реєстраційній службі України — свідоцтво КВ № 19455-9255ПР від 16.11.2012 р.
 • З 2005 р. — офіційне видання ВАК України.
 • Періодичність видання — 6 випусків на рік.
 • Обсяг кожного випуску — 72 стор.
 • Опубліковані статті реферуються в різних журналах і базах даних ВІНІТІ РАН (Москва)

МІЖНАРОДНА ПРЕДСТАВЛЕННІСТЬ І ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛУ:

 • РІНЦ (Російський індекс наукового цитування);
 • Electronic Journals Library (Бібліотека);
 • Google Scholar

КРУГ ЧИТАЧІВ

Журнал є єдиним в світі виданням, в якому публікується найсучасніша науково-технічна інформація для фахівців, що займаються виробництвом і використанням низькотемпературних технічних газів (гелій, водень, неон, азот, аргон, кисень, оксид вуглецю, метан, природний газ, етан, діоксид вуглецю, пропан, аміак, інші граничні і ненасичені вуглеводні, холодоагенти), а також розробкою і експлуатацією обладнання для їх отримання, створенням і впровадженням в практику технологій їх очищення, зрідження, зберігання і транспортування. До сформованої нами глобальної галузі низькотемпературних технічних газів як сфери для реалізації наших інноваційних та енергозберігаючих розробок і нашої щоденної діяльності можна віднести такі відомі і вже сформовані галузі, як кисневе і кріогенне, холодильне, вуглекислотне, газове, хімічне та енергетичне машинобудування.

Для всіх читачів журналу важливим є те, що він сприяє усуненню завжди існуючого протиріччя між галузевим виробництвом устаткування і його широким міжгалузевим застосуванням. Таким чином, журнал “Технічні гази” служить сполучною ланкою між виробниками обладнання, тими, хто його експлуатує, і тими, хто займається газовим бізнесом.

Журнал орієнтується на інженерів, науково-технічних співробітників, аспірантів і студентів.

Іформація, що розміщується в журналі “Технічні гази”, буде сприяти випуску більш досконалого обладнання або використання на Вашому підприємстві інноваційних технологій, пов’язаних з низькотемпературними технічними газами. Ваше підприємство в зв’язку з цим, безсумнівно, досягне вищих бізнес-показників.

ПРІОРИТЕТИ ЖУРНАЛУ

Що ж стосується тематичної привабливості відбираних для публікації матеріалів, то редакція буде віддавати перевагу статтям, в яких розглядаються такі актуальні в наш час питання:

 • підвищення ефективності та безпеки виробництв продуктів розділення повітря; використання їх в сучасних технологіях; реалізація on-site-проектів зі створення нових виробництв; забезпечення технічними газами та рідкими кріопродуктами різних споживачів на умовах аутсорсингу;
 • вдосконалення технічного і технологічного забезпечення використання природного газу як ефективного енергоносія;
 • витяг з різних технологічних потоків діоксиду вуглецю для його зрідження або утилізації; вдосконалення процесів з діоксидом вуглецю в сучасних технологіях виробництва аміаку, карбаміду, метанолу та ін .; створення великих енерговиробних комплексів з повним вловленням СО22.

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

 • Проблеми глобальної галузі низькотемпературних технічних газів
 • Процеси, цикли, схеми і обладнання холодильних і кріогенних систем
 • Установки та обладнання для виробництва продуктів розділення повітря, компримованого і зрідженого природного газу; діоксиду вуглецю та ін. технічних газів
 • Технічні гази в сучасних технологіях
 • Теплофізичні властивості газів і їх сумішей. Термодинамічний аналіз процесів в низькотемпературних системах
 • Економіка підприємств, енергозбереження, безпека
 • Практика, нові розробки

ОСНОВНІ ОЗНАКИ І ПЕРЕВАГИ ЖУРНАЛУ «ТЕХНІЧНІ ГАЗИ»

1. Журнал «Технічні гази» – єдине в світі періодичне науково-технічне видання, що висвітлює результати досліджень і розробок досконалих технологій виробництва та використання низькотемпературних технічних газів.

2. Журнал «Технічні гази» – джерело сучасної інформації для численних фахівців, зайнятих в кріогенному, кисневому, компресорному, холодильному, вуглекислотному, хімічному та енергетичному машинобудуванні, а також в металургії, газової промисловості та великотоннажних виробництвах мінеральних добрив.

3. Журнал «Технічні гази» – високорейтингове видання, присутнє в ТОП-100 великого масиву наукових журналів за версіями «Google Scholar» і «Electronic Journals Library».

4. Журнал «Технічні гази» – спеціалізоване видання ВАК України, а зараз – ДАК Міністерства освіти і науки України. Це в повній мірі використовують численні здобувачі наукових ступенів, публікуючи в журналі результати досліджень за тематикою кандидатських і докторських дисертацій.

5. Журнал «Технічні гази» має в своєму розпорядженні редколегію, що складається з найбільш авторитетних вчених України. Редколегія постійно приділяє увагу підвищенню якості публікованих статей, залучаючи до співпраці висококваліфікованих фахівців. Методичну та інформаційну допомогу редколегії надає міжнародна консультативна рада журналу, в яку входять вчені зі світовою популярністю.

6. Журнал «Технічні гази» широко представлений в міжнародній наукометричній базі «Electronic Journals Library», де він має високі двох- і п’ятирічний імпакт-фактори, а також високий рейтинг по «Science Index».

7. Журнал «Технічні гази» публікує доповіді, з якими виступають провідні фахівці на проведених Східноєвропейської асоціацією виробників технічних газів «СІГМА» щорічних міжнародних семінарах з проблем виробництва і використання низькотемпературних технічних газів.

8. Журнал «Технічні гази» розмістив в наукометричній базі «Electronic Journals Library» метадані статей, опублікованих у всіх випусках журналу, починаючи з 2001 р. Після видання чергового випуску в базу регулярно направляються метадані про нові статті. Обробка цієї інформації забезпечує високі значення індексу цитування Хірша авторам статей, які тісно співпрацюють з редакцією журналу.

9. Журнал «Технічні гази» більше 10-ти років підтримує зв’язки з великим інформаційним центром – ВІНІТІ РАН. У численних реферативних журналах і базах даних цього центру регулярно розміщуються анотації статей з журналу «Технічні гази», сприяючи тим самим забезпечення фахівців актуальною науково-технічною інформацією.

10. Журнал «Технічні гази» сформував і підтримує власний сайт на міжнародній видавничій платформі «Open Journal Systems» (OJS). Із залученням програмного пакета OJS редакція журналу здійснює веб-орієнтований супровід всіх аспектів створення і використання журналу.

11. Журнал «Технічні гази», будучи виданням високого рівня, після отримання ліцензії міжнародного агенства «CrossRef» привласнює опублікованим статтям індивідуальні DOI ( «Digital Object Indentifier») – ідентифікатора статей як об’єктів інтелектуальної власності.

12. Журнал «Технічні гази» всіляко сприяє підвищенню міжнародного рейтингу фахівців, які публікують в ньому науково-технічні статті. З цією метою редакція розміщує коротку інформацію про авторів статей в єдиному міжнародному реєстрі вчених ORCID ( «Open Researcher and Contributor ID»).